PRICE AND APPLICATION

Khách hàng doanh nghiệp vui lòng đăng kí với chúng tôi theo biểu mẫu có sẵn. Khách hàng muốn mua VLJ ngay và khách hàng cá nhân có thể mua qua Amazon để bắt đầu học ngay từ bây giờ.

Tên khóa học VLJ Ngôn ngữ của người học(lựa chọn một ngôn ngữ sau đây) Học phí(bao gồm thuế)
Cấp độ 1(tương đương JLPT N5)
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc (phồn thể)
 • Tiếng Việt Nam
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng In đô nê xi a
32,780yên
Cấp độ 2(tương đương JLPT N4)
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc (phồn thể)
 • Tiếng Việt Nam
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng In đô nê xi a
32,780yên
Cấp độ 3(tương đương JLPT N3)
 • Tiếng Anh
32,780yên
ID quản trị viên VLJ(dành cho quản trị viên của doanh nghiệp) 5,500yên
Dịch vụ tùy chọn
Hội thoại tiếng Nhật trực tuyến Chi phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng bài học và số người học. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết!

Khách hàng cá nhân vui lòng mua dịch vụ VLJ thông qua Amazon.

* Level 3 chỉ khả dụng với tiếng Anh.

Lần đầu học tiếng Nhật

Cấp độ 1
(tương đương JLPT N5)

Mua tại đây
(Amazon)

Cải thiện trình độ giao tiếp hàng ngày và kĩ năng đọc viết

Cấp độ 2
(tương đương JLPT N4)

Mua tại đây
(Amazon)

Đạt được kĩ năng giao tiếp theo tình huống

Cấp độ 3
(tương đương JLPT N3)

Mua tại đây
(Amazon)